fbpx

PRIVACYVERKLARING

Bata Superstore is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bata Superstore, neem dan gerust contact op.

CONTACTGEGEVENS

www.batasuperstore.nl
nl.super-store@bata.com
Europaplein 1
5684 ZC Best
0499 362 913

Jan van den Munckhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Bata Superstore. Hij is te bereiken via nl.super-store@bata.com.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bata Superstore verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nl.super-store@bata.com dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL GEGEVENS

Bata Superstore verwerkt jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te kunnen helpen.

HET VERZENDEN VAN ONZE NIEUWSBRIEF EN/OF RECLAMEFOLDER

Bata Superstore stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bata Superstore. Daarnaast kun je je gegevens achterlaten op het daarvoor bestemde fysieke formulier bij de kassa in de winkel. Deze fysieke formulieren worden door een medewerker van Bata Superstore handmatig ingevoerd in Mailchimp zodat je de digitale nieuwsbrieven kunt ontvangen. Hierna worden de fysieke formulieren vernietigd.

CONTACT OPNEMEN

Je gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bata Superstore via de website. In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om je voornaam en e-mailadres zodat we je verder kunnen helpen met je vraag.

Indien je ons belt met een vraag die we niet direct kunnen beantwoorden, zullen we gegevens vragen die nodig zijn om jou de gevraagde hulp te kunnen bieden zoals je naam, eventuele bedrijfsnaam en telefoonnummer.

ANALYTICS

De website van Bata Superstore verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bata Superstore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bata Superstore) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Bata Superstore bewaart je persoonsgegevens voor langere tijd maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

NIEUWSBRIEF

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar nl.super-store@bata.com.

ANALYTICS

De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Bata Superstore verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bata Superstore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bata Superstore en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nl.super-store@bata.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bata Superstore wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Bata Superstore neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het telefoonnummer 0499 – 362 913 of stuur een mail naar nl.super-store@bata.com.

Bata Superstore heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Wil je ook op de hoogte blijven van onze acties & events meld je dan hier aan voor onze e-mail nieuwsbrief.  Ontvang informatie over nieuw arrivals, trends, aanbiedingen, acties, extra’s & meer!